cepy


cepy
cepy {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. nmos, blp, D. cepypów {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'narzędzie do młócenia zboża składające się z dwóch połączonych końcami (zwykle rzemiennym wiązaniem) drążków: dłuższego – trzymanego w rękach, i krótszego – którym uderza się w rozścielone snopy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dawniej przez całą zimę młócono zboże cepami. Do robienia strzechy nadaje się tylko słoma spod cepów. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'średniowieczna broń piechoty mająca postać cepów (w zn. 1.) okutych żelazem lub w całości żelaznych' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'listwa w urządzeniu młócącym (wale) młocarni' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pedały poruszające mechanizm przeplatający nici osnowy z wątkiem w ręcznym warsztacie tkackim' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • čepylas — ×čepỹlas sm. (2) žr. čepela: Anys čepỹlo neturi, su šakelėm petelnią kelia Sug …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Серная промышленность —         (a. sulphur industry; н. Schwefelindustrie; ф. industrie du soufre; и. industrie de azufre) отрасль хим. пром сти, объединяющая предприятия по произ ву элементарной природной и газовой (попутной) серы. Природная cepa получается из м ний… …   Геологическая энциклопедия

  • cep — m IV, D. a, Ms. cepie; lm M. y 1. częściej w lm; także cepy blp, D. ów «narzędzie do ręcznego młócenia zboża, złożone z długiego kija i przytwierdzonego do niego rzemieniem krótszego drewnianego drążka» Nowy cep a. nowe cepy. Zrobić dwa cepy a.… …   Słownik języka polskiego

  • Серные руды —         (a. sulphur ores; н. Schwefelerze; ф. minerais de soufre; и. minerales de azufre, menas de azufre) природные минеральные образования, содержащие самородную cepy в таких концентрациях, при к рых технически возможно и экономически… …   Геологическая энциклопедия

  • чопорный — чепориться, чепуриться важничать , русск. цслав. чепрь dеliсiае , укр. чепурити наряжать, украшать , ся важничать , блр. чепурыцца – то же, словен. čeperiti sе топорщить перья, важничать , нов. греч. τσοπορός жеманный , которое заимств. из слав.; …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Brazilian National Anthem — Hino Nacional Brasileiro English: Brazilian National Anthem National anthem of  Brazil Lyrics Osório Duque Estrada, 1909 …   Wikipedia

  • Атабаска —         (Athabaska) м ние битуминозных песков в Kанаде, в пров. Aльберта, в верховьях p. Атабаска. Oткрыто в 1778. Пл. 25,6 тыс. км2. Приурочено к зоне выклинивания кварцевых песков нижнемелового возраста на склоне Kанадского щита (свиты Mак… …   Геологическая энциклопедия

  • Бактериальное выщелачивание —         металлов (a. bacterial lixiviation, bacterial leaching; н. bakterielle Auslaugung; ф. lessivation bacterienne, lessivage bacterien; и. lixiviacion bacteriana) извлечение хим. элементов из руд, концентратов и г. п. c помощью бактерий или… …   Геологическая энциклопедия

  • Великобритания —         (Great Britain), Cоединённое Kоролевство Bеликобритании и Cеверной Ирландии (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), гос во в Зап. Eвропе, на Британских o вах. Занимает o. Bеликобритания, сев. вост. часть o. Ирландия и ряд… …   Геологическая энциклопедия

  • Медная промышленность —         (a. copper industry; н. Kupferindustrie; ф. industrie du cuivre; и. industria de cobre) подотрасль цветной металлургии, объединяющая предприятия по добыче и обогащению руд и произ ву меди. Пo объёму потребления медь занимает 2 e место в… …   Геологическая энциклопедия